تبلیغات
عادت ها
چهارشنبه 28 دی 1390

دیگر آپلود نخواهد شد

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

این سایت دیگر آپلود نخواهد شد


امیدوارم با این توصیه ها عادت های خود را ترک کرده باشید

خداحافظ


سه شنبه 29 آذر 1390

دروغ

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب

دوشنبه 21 آذر 1390

خنده های بیخود

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

پنجشنبه 17 آذر 1390

دعوا کردن

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مراجعه کنید


ادامه مطلب

چهارشنبه 16 آذر 1390

فحش دادن

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

چهارشنبه 16 آذر 1390

بازی های ویدیویی

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

چهارشنبه 16 آذر 1390

خرید های اضافی

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

سه شنبه 15 آذر 1390

پرخوری

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

جمعه 11 آذر 1390

اعتیاد

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب

پنجشنبه 10 آذر 1390

سیگار

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

پنجشنبه 10 آذر 1390

ناخن جویدن

   نوشته شده توسط: سروش بایمانی    

با سلام

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب